Thông tin ứng viên


Đặng Việt Hưng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 23/09/1992
 Lượt xem: 14    Cập nhật ngày: 10/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Nhân viên Kế toán

Cao đẳng

5 năm

Hàng hải, vận tải biển

Công ty TNHH vận tải biển Liên Hợp
(từ 09/2013 đến 09/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-10 triệu

- Theo dõi công nợ (Tạm ứng, chi hộ KH, Bán hàng,....)
- Theo dõi Thu hộ - Chi hộ (Đại lý nước ngoài); Tính hoa hồng của KH, Sale.....
- Khấu hao TSCĐ.,....
- Lên báo cáo Thuế, BCTC (Tháng, Quý, Năm)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Hồng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Khánh Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Tuyết Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vương Thị Mỹ Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Việt Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Chu Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Hương Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
lê thị nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thu Đông
Chưa cập nhật.