Thông tin ứng viên


Đặng Việt Hưng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 23/09/1992
 Lượt xem: 49    Cập nhật ngày: 10/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Kế toán

Cao đẳng

5 năm

Hàng hải, vận tải biển

Công ty TNHH vận tải biển Liên Hợp
(từ 09/2013 đến 09/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-10 triệu

- Theo dõi công nợ (Tạm ứng, chi hộ KH, Bán hàng,....)
- Theo dõi Thu hộ - Chi hộ (Đại lý nước ngoài); Tính hoa hồng của KH, Sale.....
- Khấu hao TSCĐ.,....
- Lên báo cáo Thuế, BCTC (Tháng, Quý, Năm)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bích Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
O
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoài Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
HOÀNG THỊ DỊU
Hải Phòng