Thông tin ứng viên


Đỗ Hương Giang

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/08/1992
 Lượt xem: 65    Cập nhật ngày: 08/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán

Cao đẳng

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Theo dõi hàng hóa nhập xuất kho từng ngày.
- Kiểm kê kho định kỳ hàng tháng cùng với bộ phận kho.
- Lập báo cáo hành hoá xuất nhập tồn theo ngày, tháng, quý
- Kiểm tra chứng từ thanh toán, xem xét và xác minh tất cả các hoá đơn và yêu cầu mua hàng phù hợp với hàng hóa và dịch vụ của mình.
- Theo dõi tình hình chi tiêu tiền mặt.
- Xác định và dự kiến hàng hoá cần thiết để sử dụng theo tuần.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Công ty TNHH Thiên Thuỷ Mộc
(từ 03/2017 đến 12/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-8 triệu

Thành thạo tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bích Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
O
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoài Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
HOÀNG THỊ DỊU
Hải Phòng