Thông tin ứng viên


Lưu văn xuân

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/04/1984
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 18/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Vận hành cầu trục

Chứng chỉ

3 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

thỏa thuận

Từng làm việc vận hành cầu trục tại nhà máy đóng tàu Hạ Long và nhà máy thép Cửu Long.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyen duc trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Trường
Nghệ An
Ảnh đại diện
Lê Quốc Ngọc Long
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Ánh
Hải Phòng