Thông tin ứng viên


Nguyễn văn đạt

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 13/12/1986
 Lượt xem: 10    Cập nhật ngày: 18/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lao động phổ thông

Cao đẳng

5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất

Lao động hàn quốc
(từ 08/2010 đến 08/2016)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

7-8 triệu

Vận hành máy và cơ khí .

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thanh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Đồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đình Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Chiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyên văn nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoang Van Quan
Chưa cập nhật.