Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Thành

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/08/1990
 Lượt xem: 6    Cập nhật ngày: 16/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý điều hành sản xuất

Trung học

Không yêu cầu

Sản xuất, vận hành sản xuất
Giám sát và bàn giao công việc cho công nhân

Shin-Etsu Việt Nam
(từ 03/2013 đến 08/2019)

Cố vấn/Giám sát

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Sản xuất, vận hành sản xuất

thỏa thuận

Có kinh nghiệm quản lý tại kcn Đình Vũ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thanh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Đồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đình Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Chiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyên văn nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoang Van Quan
Chưa cập nhật.