Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Minh Thuỳ

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/11/1997
 Lượt xem: 166    Cập nhật ngày: 07/11/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán

Đại học

Không yêu cầu

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Học cách lập sổ nhật ký chung, sổ tổng hợp hàng hoá, sổ tổng hợp khách hàng, sổ chi tiết

Công ty TNHH Kế toán và Đại lý thuế Phúc Minh
(từ 09/2019 đến 10/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

4.5-6 triệu

Khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bích Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
O
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoài Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
HOÀNG THỊ DỊU
Hải Phòng