Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thu Huyền

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/10/1984
 Lượt xem: 35    Cập nhật ngày: 13/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


ổn định lâu dài chế độ phúc lợi tốt

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Công việc hàng ngày Theo dõi kho, thu chi, chấm công cho nhân viên, báo cáo thuế theo quý, xuất hóa đơn..

Công ty TNHH Công Nghệ Biển Việt
(từ 04/2016 đến 08/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

5-0.8 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bích Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
O
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hoài Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
HOÀNG THỊ DỊU
Hải Phòng