Thông tin ứng viên


Nguyên văn nam

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/06/1979
 Lượt xem: 54    Cập nhật ngày: 13/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nguyễn văn nam - Quản lý sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
Điều hành sản xuất công ty

Công ty TNHH
(từ 08/2012 đến 10/2019)

Phó phòng

Phó phòng

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

thỏa thuận

Quản lý sản xuất

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thùy Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Kim Thủy Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Thu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thành Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm thị thanh thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Chuyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Phấn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Chiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm chính
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Khắc Bun
Thái Bình