Thông tin ứng viên


Nguyên văn nam

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/06/1979
 Lượt xem: 25    Cập nhật ngày: 13/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nguyễn văn nam - Quản lý sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
Điều hành sản xuất công ty

Công ty TNHH
(từ 08/2012 đến 10/2019)

Phó phòng

Phó phòng

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

thỏa thuận

Quản lý sản xuất

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thanh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Đồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đình Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Chiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyên văn nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoang Van Quan
Chưa cập nhật.