Thông tin ứng viên


Đinh Thị Hạnh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 12/02/1989
 Lượt xem: 17    Cập nhật ngày: 13/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Đinh Thị Hạnh_Kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
theo dõi chấm công tính lương cho người lao động, làm báo cáo đơn hàng cho từng đơn hàng sản xuất, thu chi tiền mặt

Công ty Đầu Tư và sản xuất vina
(từ 03/2019 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-12 triệu

kế toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thi Ngọc An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Xuân Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà thị minh hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ KIM DUNG
Hải Phòng