Thông tin ứng viên


Đinh Thị Hạnh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 12/02/1989
 Lượt xem: 92    Cập nhật ngày: 13/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Đinh Thị Hạnh_Kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
theo dõi chấm công tính lương cho người lao động, làm báo cáo đơn hàng cho từng đơn hàng sản xuất, thu chi tiền mặt

Công ty Đầu Tư và sản xuất vina
(từ 03/2019 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-12 triệu

kế toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phùng Thị Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Kim Phượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Thanh Tra
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thị Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bui Bich Phuong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mỹ Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Thị Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Thu Hà
Hải Phòng