Thông tin ứng viên


Đồng Quang Đạo

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 03/04/1991
 Lượt xem: 55    Cập nhật ngày: 06/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Bảo trì bảo dưỡng

Đại học

1 năm

Hàng hải, vận tải biển
Khai thác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị trên tàu biển

Nst shipping
(từ 11/2018 đến 04/2019)

Kỹ sư

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

7-8 triệu

Tiếng anh giao tiếp
Làm việc nhóm ,xử lý giải quyết vấn đề tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Pham Ba Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
BÙI PHƯỚC VƯƠNG
Tp Hồ Chí Minh
Ảnh đại diện
nguyễn văn thản
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Tiến Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Tốt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Quốc Văn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Đình Bắc
Chưa cập nhật.