Thông tin ứng viên


Phạm Đức Mạnh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Thái Bình - Sinh ngày: 16/07/1987
 Lượt xem: 50    Cập nhật ngày: 05/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Phiên dịch ,ktv cơ khí

Cao đẳng

3 năm

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Hàn , dập, lắp ráp , kiểm tra sản phẩm băng truyền, xích. Phiên dịch cho người mới vào cty

Tokuno tại nhật bản
(từ 06/2016 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

8-12 triệu

Tiếng nhật n2, máy tính văn phòng, phiên dịch tiếng nhật, cơ khí

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Pham Ba Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Kiều My
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Quang Phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
BÙI PHƯỚC VƯƠNG
Tp Hồ Chí Minh
Ảnh đại diện
Nguyen thi thu
Chưa cập nhật.