Thông tin ứng viên


Cao Vĩnh Long

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/09/1976
 Lượt xem: 76    Cập nhật ngày: 27/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý dự án, quản lý sản xuất và nghiên cứu phát triển

Cao học

Trên 5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
- Hỗ trợ công tác sản xuất.
- Lập kế hoạch quản lý và bảo trì dây chuyền sản xuất
- Xử lý, đàm phán hợp đồng để chọn mua nguyên nhiên liệu thô cho sản xuất.
- Biên lập và đàm phán các điều khoản của hợp đồng với các nhà cung cấp, thầu phụ.
- Tham gia vào quá trình đấu thầu, lựa chọn, tìm kiếm nhà cung cấp, nhà thầu phụ có đủ năng lực và đủ kinh nghiệm cho các yêu cầu của công ty
- Phụ trách và phát triển tất cả các dự án cho công ty và tổ chức. Xây dựng báo cáo đầu tư cho các dự án mới. Phân tích kỹ thuật, hiệu quả kinh tế, cải thiện lợi nhuận của các dự án sắp và đã được triển khai.

Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel
(từ 07/1999 đến 08/2019)

Cố vấn/Giám sát

Trưởng phòng

Hải Phòng

Quản lý điều hành
Sản xuất, vận hành sản xuất

20-25 triệu

- Tốt nghiệp ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Tôi có kỹ năng quản lý sản xuất, quản lý dự án và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Việt Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hải Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thùy Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Rinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.