Thông tin ứng viên


Nguyễn Ích Cường

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/05/1994
 Lượt xem: 68    Cập nhật ngày: 10/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Xây Dựng/Tư Vấn/Bán Hàng/Kinh Doanh

Đại học

Không yêu cầu

Xây dựng, kiến trúc

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mêga
(từ 07/2019 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Xây dựng, kiến trúc
Tư vấn, văn phòng, trợ lý

5-8 triệu

Chịu được áp lực công việc.
Từng làm Tư vấn, Bán Hàng Bất Động Sản

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Kim Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Châu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Phóng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lụa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Bá Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Đức Việt
Hải Phòng