Thông tin ứng viên


Lê Thị Vân

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 22/10/1990
 Lượt xem: 36    Cập nhật ngày: 13/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


f

Đại học

4 năm

Hoá học, sinh học
v

v
(từ 07/2016 đến 07/2019)

Kỹ sư

Nhân viên

Hải Phòng

Hoá học, sinh học
Giáo dục, gia sư, dạy nghề
QA- QC, thẩm định, giám định

10-15 triệu

f

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Khắc Sơn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thị Khánh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ đức quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Như Cẩm Tiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thanh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Đại Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Tiến Bảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hậu Phạm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Trường
Hải Phòng