Thông tin ứng viên


Lê Thị Vân

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 22/10/1990
 Lượt xem: 148    Cập nhật ngày: 28/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


QA - QC, thẩm định, giám định, Hóa học, sinh học

Đại học

4 năm

Hoá học, sinh học

(từ 07/2016 đến 07/2019)

Kỹ sư

Nhân viên

Hải Phòng

Hoá học, sinh học
Giáo dục, gia sư, dạy nghề
QA- QC, thẩm định, giám định

10-15 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Trịnh Khánh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ĐÀO TRÍ DƯƠNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Quang Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thanh Thư
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương Thị Thức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vu Mai Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Như Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Quỳnh Dương
Chưa cập nhật.