Thông tin ứng viên


Nguyễn Huyền Trang

Giới tính: Chưa cập nhật. - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/11/1992
 Lượt xem: 106    Cập nhật ngày: 18/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm
QA- QC, thẩm định, giám định
Hành chính, văn phòng, nhân sự

thỏa thuận

Tin học

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoàng Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen ngoc huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Ngọc Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Tùng
Hải Phòng