Thông tin ứng viên


Trần Văn Cảnh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/01/1989
 Lượt xem: 25    Cập nhật ngày: 24/04/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hồ Sơ Xin Việc

Đại học

3 năm

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Khai thác, vận hành , sửa chữa, giám sát lắp mới, đánh giá tình trạng
hoạt động của thiết bị và lên hạng mục sửa chữa, order vật tư theo yêu
cầu công ty.

Maritime Power
(từ 04/2017 đến 09/2019)

Cố vấn/Giám sát

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Hàng hải, vận tải biển
Sản xuất, vận hành sản xuất

10-15 triệu

Làm việc độc lập, nhóm tốt,giao tiếp tiếng anh tốt. Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi . Hòa đồng giúp đỡ mọi người

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô Trung Kiên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn trọng hải
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
BÙI VĂN DƯƠNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Lập
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Lâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng