Thông tin ứng viên


Trần Thị Mai

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/12/1992
 Lượt xem: 122    Cập nhật ngày: 13/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ, Hành chính Nhân sự, Nhân viên kế hoạch

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Nhập dữ liệu chứng từ phát sinh
Theo dõi, đối chiếu công nợ Nhà cung cấp và khách hàng
Báo tăng giảm lao động, Giải quyết chế độ ốm đau về Bảo hiểm Xã hội; cấp lại số thẻ bảo hiểm
Lập các báo cáo doanh thu, chi phí theo lô hàng theo yêu cầu cấp trên
Thực hiện thanh toán quốc tế cho nhà cung cấp

Công ty TNHH TM Hải Nguyên Phong
(từ 04/2022 đến 02/2023)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

9-12 triệu

- Tin học văn phòng thành thạo
- Tiếng anh đọc hiểu, có khả năng giao tiếp cơ bản.
- Tiếng Trung HSK3~HSK4

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Minh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thuỷ Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thanh Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thuỳ Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Tú Quyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Ngọc Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Trang Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Thanh Tú
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thuý Hằng
Hải Phòng