Thông tin ứng viên


Trần Thị Mai

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/12/1992
 Lượt xem: 117    Cập nhật ngày: 13/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ, Hành chính Nhân sự, Nhân viên kế hoạch

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Nhập dữ liệu chứng từ phát sinh
Theo dõi, đối chiếu công nợ Nhà cung cấp và khách hàng
Báo tăng giảm lao động, Giải quyết chế độ ốm đau về Bảo hiểm Xã hội; cấp lại số thẻ bảo hiểm
Lập các báo cáo doanh thu, chi phí theo lô hàng theo yêu cầu cấp trên
Thực hiện thanh toán quốc tế cho nhà cung cấp

Công ty TNHH TM Hải Nguyên Phong
(từ 04/2022 đến 02/2023)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

9-12 triệu

- Tin học văn phòng thành thạo
- Tiếng anh đọc hiểu, có khả năng giao tiếp cơ bản.
- Tiếng Trung HSK3~HSK4

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thanh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn ngọc huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thủy
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị My
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Lan Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Trần Linh Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Võ Mai Trinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
VŨ THỊ NGÂN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Dung
Chưa cập nhật.