Thông tin ứng viên


Đoàn Thị Hiền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 26/10/1996
 Lượt xem: 63    Cập nhật ngày: 07/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Biên phiên dịch, giáo viên

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Làm giáo vụ một chị nhánh ở trung tâm anh ngữ bên cạnh đó trợ giảng khi cần

Trung tâm anh ngữ quốc tế geos
(từ 11/2018 đến 03/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Giải trí, vui chơi
Giáo dục, gia sư, dạy nghề

5-1 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Quốc Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vương Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
tô trung kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thi Thanh Lam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Kim Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Xuân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thùy
Chưa cập nhật.