Thông tin ứng viên


Phạm Hồng Đạt

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/08/1990
 Lượt xem: 16    Cập nhật ngày: 10/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hồ sơ xin việc

Đại học

Trên 5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung (Korea)
(từ 04/2018 đến 03/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất
Điện, điện tử, điện lạnh

thỏa thuận

Lập Kế Hoạch sản xuất tại công ty nước ngoài

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Văn Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn lộc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Bá Hải Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Đồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thượng Đại
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Đạo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Đình Duy
Chưa cập nhật.