Thông tin ứng viên


Phạm Thị Như Quỳnh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/01/1995
 Lượt xem: 126    Cập nhật ngày: 19/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


QA/QC staff

Đại học

1 năm

Khác
Process loss improvement staff

Haeng sung electronics Việt Nam
(từ 06/2018 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

7-10 triệu

- Fluent written and spoken English and Vietnamese.
- Knowledge of product support
- Ability to drive growth and change in a fast-moving, high-energy environment
- Have a good experience with production company
- Demonstrated oral and written communication skills
- Ability to work under pressure and meet tight deadlines.
- Have a high sense of responsibility
- Problem solving skills
- Excellent Computer Skill (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Văn Lộc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hùng Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thuỳ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Hà Giang
Hải Phòng