Thông tin ứng viên


Phạm Thị Như Quỳnh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/01/1995
 Lượt xem: 82    Cập nhật ngày: 19/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính nhân sự

Đại học

1 năm

Khác
Process loss improvement staff

Haeng sung electronics Việt Nam
(từ 06/2018 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Hàng hải, vận tải biển

7-10 triệu

- Fluent written and spoken English and Vietnamese.
- Knowledge of product support
- Ability to drive growth and change in a fast-moving, high-energy environment
- Have a good experience with production company
- Demonstrated oral and written communication skills
- Ability to work under pressure and meet tight deadlines.
- Have a high sense of responsibility
- Problem solving skills
- Excellent Computer Skill (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Mạnh Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thanh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Như Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Minh Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Quỳnh Khánh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hòa Thị Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đậu Thị Diệu
Chưa cập nhật.