Thông tin ứng viên


Vũ Như Quỳnh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 29/08/1995
 Lượt xem: 148    Cập nhật ngày: 15/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân sự, Pháp chế, Nhân viên thủ tục

Đại học

2 năm

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Support Digital social media platform clients in charge of social contents.
Ensure the accuracy of social contents according to policies.
Analyst and make report for the trending of market data to clients.
Train the newbie if required.

Cognizant Technology Solution Malaysia
(từ 06/2019 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Pháp luật, pháp lý

1-2 triệu

Giao tiếp, chăm sóc khách hàng, Tin học, Ngoại ngữ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lương Thị Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Minh Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bui Bich Phuong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thêm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hồng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tú
Hải Phòng