Thông tin ứng viên


Vũ Như Quỳnh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 29/08/1995
 Lượt xem: 93    Cập nhật ngày: 15/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân sự, Pháp chế, Nhân viên thủ tục

Đại học

2 năm

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Support Digital social media platform clients in charge of social contents.
Ensure the accuracy of social contents according to policies.
Analyst and make report for the trending of market data to clients.
Train the newbie if required.

Cognizant Technology Solution Malaysia
(từ 06/2019 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Pháp luật, pháp lý

1-2 triệu

Giao tiếp, chăm sóc khách hàng, Tin học, Ngoại ngữ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ THÚY NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Huy Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Duong Thi Quynh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thúy Lành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương Huệ
Hải Phòng