Thông tin ứng viên


Nguyễn Đình Trường

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 08/08/1996
 Lượt xem: 167    Cập nhật ngày: 13/02/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

1 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Nhiệm vụ chính
Chịu trách nhiệm về toàn bộ quy trình vận hành (Hàng hóa, Nhân sự, Hiệu suất giao nhận) của khu vực/ Module phụ trách thông qua:
– Quản lý hàng hóa nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ Shop đến kho và đến khách hàng;
– Phân công công việc cho đội ngũ Lấy hàng, Giao hàng, Trả hàng để đảm bảo tiến trình;
– Theo dõi tiến trình giao nhận. Phân tích, đánh giá hiệu suất giao nhận của nhân viên trên từng khu vực, tuyến;
– Chịu mọi trách nhiệm về công tác quản lý nhân sự, tiền thu hộ, đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng thời điểm, đúng yêu cầu của khách hàng. Xử lý các phát sinh trong tiến trình giao nhận;
– Kết hợp bộ phận Tuyển dụng đảm bảo chất lượng và tiến độ đầu vào; Kết hợp với Bộ phận Đào tạo training hội nhập và quy trình nghiệp vụ và Bộ phận C&B trong việc giải đáp các thắc mắc liên quan đến công việc …
– Báo cáo hiện trạng, hoạt động giao nhận hàng tuần; đề xuất hướng giải quyết

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
(từ 04/2018 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hàng hải, vận tải biển
QA- QC, thẩm định, giám định
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

6.5-8 triệu

Hoà nhập môi trường làm việc.
Sẵn sàng tiếp thu ý kiến để phát triển bản thân.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Khúc Trí Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Quang Thản
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thị Minh Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Văn Mười
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Việt Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Nhàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Hong Hanh
Hải Phòng