Thông tin ứng viên


Vũ minh cương

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 31/12/1992
 Lượt xem: 88    Cập nhật ngày: 29/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên mua hàng

Cao đẳng

Trên 5 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
- Tiếp nhận dự trù vật tư và tìm kiếm nguồn hàng theo yêu cầu của bộ phận.
- Thương lượng các điều kiện thương mại ( giá cả, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán...)với các NCC
- Tư vấn về hàng hóa ( thông số, ứng dụng, SP tương đương...) cho các bộ phận trong công ty
- Đánh giá và lựa chọn NCC phù hợp đáp ứng yêu cầu sản xuất
- Đăng kí/ cập nhập thông tin NCC trên hệ thống
- Đăng kí phát hành mã hàng trên hệ thống mua hàng
- Định giá/ cập nhập và đăng kí giá cho từng mã sản phẩm trên hệ thống mua hàng
- Tìm kiếm, khai thác, phát triển mạng lưới NCC cho các sản phẩm trọng điểm, tiềm năng của công ty
- Thương thảo các điều khoản thương mại của hợp đồng mua hàng
- Phát hành PO, theo dõi tiến độ hàng về
- Nhập kho khi hàng về
- Liên hệ với Forwarder để sắp xếp hàng về, làm khai báo hải quan, thông quan hàng về
- Giai quyết với các NCC các vấn đề phát sinh về hàng lỗi, hàng hỏng, sai số lượng
- Thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh toán, ... đáp ứng công tác mua hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để quản lí và xử lí tồn kho
- Đánh giá định kỳ NCC
- Xây dựng, phát triển quan hệ tốt với NCC. Tìm kiếm một số NCC mới thay thế NCC cũ, tìm kiếm thêm các sản phẩm có tiềm năng để phối hợp với nhu cầu của nhà máy.

TNHH Vân Long
(từ 03/2019 đến 11/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

10-12 triệu

- Kỹ năng đàm phán
- Kỹ năng phân tích sự đoán
- kỹ năng làm việc độc lập

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ minh cương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Ánh
Nam Định
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ văn Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thanh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Duy Khánh
Chưa cập nhật.