Thông tin ứng viên


Nguyễn Huy Hoàng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 14/08/1994
 Lượt xem: 25    Cập nhật ngày: 02/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ thuật - giám sát thi công nội thất.

Đại học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

8-12 triệu

- Khảo sát đo đạc hiện trạng
- Lên ý tưởng công năng mặt bằng nội thất
- Triển khai diễn họa 3D
- Kiểm tra bản vẽ và các điều kiện kỹ thuật để sản xuất
- Bóc tách vật tư, khối lượng theo bản vẽ thiết kế
- Triển khai bản vẽ thi công
- Theo dõi kỹ thuật, chất lượng sản phẩm theo đúng thiết kế sản phẩm.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn ngọc anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Thái Quốc Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Công Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Sơn Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyenkimxeng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Công Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Chưa cập nhật.