Thông tin ứng viên


Trần Anh Vũ

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/10/1989
 Lượt xem: 145    Cập nhật ngày: 09/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Qc ,thẩm định ,giám định ,giám sát ,giao nhận

Đại học

5 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
Giám định xăng dầu

Công ty cổ phần giám định HCD
(từ 04/2019 đến 01/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

5-7 triệu

Xem chi tiết trong File CV công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị khánh chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van vuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Phú Thọ
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu van sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Anh Văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng