Thông tin ứng viên


Lê Thị Hiệp

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/10/1984
 Lượt xem: 88    Cập nhật ngày: 17/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán, nhân viên hành chính nhân sự

Đại học

5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán tổng hợp kiêm nhân viên văn phòng

Công tỷ TNHH Minh Nguyên
(từ 01/2014 đến 12/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-10 triệu

- Theo dõi doanh thu, chi phí của từng mảng kinh doanh.
- Tập hợp các chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong kỳ.
- Lập báo cáo thuế theo tháng quý. Lập báo cáo tài chính theo quý năm.
- Theo dõi hàng nhập xuất tồn, kiểm kê, đối chiếu với sổ sách.
- Cân đối thu chi hợp lý
- Giao dịch ngân hàng, thuế, bảo hiểm
- Sử dụng tin học văn học và phần mềm kế toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Nguyễn Tuệ Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
pham thi thuy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Kim Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh Hà
Chưa cập nhật.