Thông tin ứng viên


Trần Thị Hồng Linh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/05/1994
 Lượt xem: 168    Cập nhật ngày: 07/10/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán- kiểm toán- tài chính

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

5-8 triệu

Kế toán- kiểm toán- tài chính

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Trúc Nhi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ntm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Khắc Bảo Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Bá Thuyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thi Phương
Thái Bình
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ MAI ANH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hồng Linh
Hải Phòng