Thông tin ứng viên


Nguyễn Ngọc Tân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/05/1993
 Lượt xem: 167    Cập nhật ngày: 08/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán kho

Đại học

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Thực hiện Xuất Nhập hàng hóa theo chỉ đạo cấp trên
- Lên báo cáo tồn kho hàng hóa cho lãnh đạo cấp trên, các bên liên quan.
- Thực hiên vệ sinh sắp sếp hàng hóa, và các tiêu chuẩn theo qui định.
- Tham gia quá trình kiểm kê hàng hóa sảm phẩm định kì

Công ty CP VLHT Gia Nguyễn
(từ 03/2019 đến 03/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-7 triệu

- Thành thạo các kỹ năng tin học VP.
- Sử dụng phần mêm kế toán Misa

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Giang Nguyen
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu thi Thuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Thu Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Nguyễn Tuệ Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Giang
Hải Phòng