Thông tin ứng viên


Nguyễn Dương

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 08/09/1990
 Lượt xem: 86    Cập nhật ngày: 10/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hồ sơ xin việc

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

QA- QC, thẩm định, giám định
QA- QC, thẩm định, giám định

thỏa thuận

Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
Khả năng làm việc chăm chỉ, chịu được áp lực cao.
Khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập.
Vi tính văn phòng.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hữu Vũ Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Công Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đô Đức Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Chí Đại
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Cao Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Tiến
Chưa cập nhật.