Thông tin ứng viên


Vũ Thị Xen

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 06/08/1990
 Lượt xem: 246    Cập nhật ngày: 06/04/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán viên

Đại học

5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Công ty hoạt động về lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị an toàn hàng hải, dịch vụ lặn kiểm tra, lặn vệ sinh…
Các công việc:
- Kế toán công nợ, doanh thu
- Kế toán thuế GTGT
- Kế toán nội bộ
- Kế toán tổng hợp
- Hành chính nhân sự
- Các công việc khác được giao….

Công ty TNHH Khánh Hoàng Hải Phong
(từ 03/2021 đến 03/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-15 triệu

Hoàn thành các công việc được giao.
Chưa biết làm kế toán thuế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Minh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thanh Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Ngọc Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thuý Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Hoài
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
thu huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
thảo phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lưu Thùy Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ THUÝ HẰNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thuy
Hải Phòng