Thông tin ứng viên


Vũ Thị Xen

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 06/08/1990
 Lượt xem: 218    Cập nhật ngày: 06/04/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán viên

Đại học

5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Công ty hoạt động về lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị an toàn hàng hải, dịch vụ lặn kiểm tra, lặn vệ sinh…
Các công việc:
- Kế toán công nợ, doanh thu
- Kế toán thuế GTGT
- Kế toán nội bộ
- Kế toán tổng hợp
- Hành chính nhân sự
- Các công việc khác được giao….

Công ty TNHH Khánh Hoàng Hải Phong
(từ 03/2021 đến 03/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-15 triệu

Hoàn thành các công việc được giao.
Chưa biết làm kế toán thuế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thủy
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị My
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Trần Linh Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Bảo Châu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bui Thi Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Vân Anh
Hải Phòng