Thông tin ứng viên


Vũ Thị Xen

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 06/08/1990
 Lượt xem: 157    Cập nhật ngày: 18/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán viên

Đại học

5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Công ty hoạt động về lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị an toàn hàng hải, dịch vụ lặn kiểm tra, lặn vệ sinh…
Các công việc:
- Kế toán công nợ, doanh thu
- Kế toán thuế GTGT
- Kế toán nội bộ
- Kế toán tổng hợp
- Hành chính nhân sự
- Các công việc khác được giao….

Công ty TNHH Khánh Hoàng Hải Phong
(từ 03/2021 đến 03/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-15 triệu

Hoàn thành các công việc được giao.
Chưa biết làm kế toán thuế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Như Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Phương Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Diệp Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thị Thuận
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nga
Chưa cập nhật.