Thông tin ứng viên


Bành Hoàng Dương

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/08/1986
 Lượt xem: 327    Cập nhật ngày: 10/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


xin việc làm

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

8-15 triệu

Giám Sát hàng hóa hỗ trợ đối tác - hỗ trợ nhân viên bán hàng , đào tạo kỹ năng hiểu biết sản phẩm ,tìm kiếm khách hàng có số bán lớn , quản lý kho...Đề xuất các phương án kinh doanh lên Ban giám đốc, Có kế hoạch cho các mục tiêu kinh doanh.
Quản lý

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Dao Thi Thu Huong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm kim phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trường
Chưa cập nhật.