Thông tin ứng viên


Bành Hoàng Dương

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/08/1986
 Lượt xem: 579    Cập nhật ngày: 25/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


xin việc làm

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

8-15 triệu

Giám Sát hàng hóa hỗ trợ đối tác - hỗ trợ nhân viên bán hàng , đào tạo kỹ năng hiểu biết sản phẩm ,tìm kiếm khách hàng có số bán lớn , quản lý kho...Đề xuất các phương án kinh doanh lên Ban giám đốc, Có kế hoạch cho các mục tiêu kinh doanh.
Quản lý

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trường
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quỳnh Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Tuấn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Hà Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Đình Thiết
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ly
Hải Phòng