Thông tin ứng viên


Bành Hoàng Dương

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/08/1986
 Lượt xem: 272    Cập nhật ngày: 21/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


xin việc làm

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

8-15 triệu

Giám Sát hàng hóa hỗ trợ đối tác - hỗ trợ nhân viên bán hàng , đào tạo kỹ năng hiểu biết sản phẩm ,tìm kiếm khách hàng có số bán lớn , quản lý kho...Đề xuất các phương án kinh doanh lên Ban giám đốc, Có kế hoạch cho các mục tiêu kinh doanh.
Quản lý

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đinh Huy Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Cảnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trqng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Tươi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hải Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bành Hoàng Dương
Hải Phòng