Thông tin ứng viên


Ngô Duy Quyền

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/01/1990
 Lượt xem: 114    Cập nhật ngày: 20/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kỹ thuật, QA, Kho vận

Trung cấp

1 năm

Điện, điện tử, điện lạnh
*Supplier Quality Assurance (SQA) Staff
- Đánh giá, phân tích yêu cầu của Khách hàng cũng như Nhà cung cấp. Tiếp nhận, kiểm tra các kế hoạch xuất nhập hàng, sản xuất, triển khai tới bộ phận liên quan.
- Thiết lập, tiến hành những quy trình cần thiết để kiểm tra và đảm bảo chất lượng.
- Đảm bảo tiến độ các kế hoạch, đề xuất phương án khắc phục khi có sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Cập nhật thường xuyên tiến độ cho người quản lý, hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu.
- Xây dựng và phát huy sự an toàn và vệ sinh nơi làm việc.
- Hỗ trợ và hợp tác với các nhóm khác để thực hiện các mục tiêu chung.

Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart
(từ 11/2018 đến 06/2019)

Cố vấn/Giám sát

Nhân viên

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh
Quản lý điều hành
QA- QC, thẩm định, giám định

8-12 triệu

Kỹ năng phân tích, tìm và sửa lỗi bảng mạch.
Kỹ năng làm việc với các loại dụng cụ đo, tài liệu tham chiếu, các quy chuẩn hiện hành.
Kỹ năng tin học văn phòng, làm việc nhóm và độc lập.
Kỹ năng đánh giá và quản lý nhân lực.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Tân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Duy Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Chung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Tấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao van nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
VuThiPhuongChi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Cương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quyết Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tran anh tuan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bui Thi Mung
Hải Phòng