Thông tin ứng viên


NGUYỄN THỊ HUẾ

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/08/1990
 Lượt xem: 206    Cập nhật ngày: 03/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
- Hạch toán toàn bộ doanh thu, chi phí công ty.
- Lưu giữ chứng từ theo đúng chuẩn mực kế toán.
- Làm báo cáo thuế hàng quý, báo cáo nội bộ theo yêu cầu quản trị.
- Làm lương, bảo hiểm.

Công ty TNHH Sinoma Cargo Việt Nam
(từ 02/2019 đến 09/2019)

Cố vấn/Giám sát

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

10-12 triệu

- Kế toán tổng hợp, kế toán thuế.
- Kế toán công nợ phải thu.
- Kế toán công nợ phải trả.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trường An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê thị thu thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Lê Ngọc Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Quế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thanh Thuý
Hải Phòng