Thông tin ứng viên


NGUYỄN VĂN QUỲNH

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/10/1981
 Lượt xem: 256    Cập nhật ngày: 16/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý tài chính kế toán, Pháp Lý, Pháp Luật

Đại học

5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Lập bảng lương, khấu trừ bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân hàng háng, - Theo dõi, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, như: lập thẻ tài sản cố định, hồ sơ tài sản cố định theo đúng quy định kế toán, lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng, lập các biên bản và giấy tờ cần thiết đối với việc thanh lý tài sản, TS hỏng, mất, lập biên bản kiểm kê tài sản cuối năm, các biên bản định giá tài sản gửi đi góp vốn.
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả, gồm: lập sổ theo dõi công nợ từng đối tượng, lập các biên bản đối chiểu công nợ theo từng giai đoạn mua hàng hoặc theo quý, năm, làm các công văn gia hạn nợ, đòi nợ, các biên bản trừ nợ và các giấy tờ khác liên quan.
- Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, thu nhập cá nhân hàng quý, thực hiện các thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho các nhân viên mới, thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm cho nhân viên.
- Hạch toán vào sổ sách, phần mềm kế toán các tài khoản tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, phân bổ chi phí trả trước, khấu hao, lương, thuế, phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí, giá vốn và cân đối tài khoản
- Lập BC tài chính, báo cáo quản trị quý, năm dưới sự chỉ đạo của Kế toán trưởng
- Thực hiện các công tác khác trong phòng tài chính kế toán như: lập các Báo cáo tuần, biên bản họp, các giấy đề nghị gửi ban lãnh đạo, biên bản nhận góp vốn, thông báo, công văn … của P.TCKT, tổ chức công tác lưu trữ giấy tờ, tài liệu trong phòng

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Lợi
(từ 10/2018 đến 04/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Pháp luật, pháp lý

7-10 triệu

Kỹ năng vi tính văn phòng - Microsoft Word
Kỹ năng vi tính văn phòng - Microsoft Excel
Kỹ năng giao tiếp - Đối thoại
Kỹ năng giao tiếp - Đàm phán
Kỹ năng quản lý - Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản lý - Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng quản lý - Kỹ năng làm báo cáo
Kỹ năng khác - Kỹ năng tư duy sáng tạo
Kỹ năng quản lý - Quản lý thời gian
Kỹ năng quản lý - Kỹ năng kiểm soát quá trình

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Giang Nguyen
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Hà Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Kim Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu thi Thuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Hùng
Hải Phòng