Thông tin ứng viên


Hoàng Hải Bình

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/05/1991
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 14/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Công việc có tính chuyên môn và có cơ hội phát triển

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
- Giao dịch email, điện thoại, làm báo giá, hồ sơ thanh toán cho khách hàng
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua bán, sửa chữa các thiết bị cho khách hàng
- Hỗ trợ kế toán theo dõi và giải quyết công nợ
- Giao, nhận hồ sơ, tài liệu, vật tư, thiết bị, vào sổ theo dõi hồ sơ đi và đến
- Sắp xếp xử lý các công việc văn phòng

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải
(từ 10/2021 đến 09/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

6-8 triệu

- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng xử lý vấn đề
- Kỹ năng vi tính

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng An
Chưa cập nhật.