Thông tin ứng viên


Đỗ Thị Dung

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 04/08/1996
 Lượt xem: 250    Cập nhật ngày: 26/05/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kế toán

Đại học

4 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán nội bộ

Công ty TNHH kỹ thuật Việt Hàn
(từ 07/2019 đến 05/2023)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

10-12 triệu

Tin học văn phòng thành thạo
Tiếng anh cơ bản

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van tan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Diễm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Đăng Bắc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Khánh Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Mai
Chưa cập nhật.