Thông tin ứng viên


Nguyễn Bạch Dương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/01/1996
 Lượt xem: 138    Cập nhật ngày: 29/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên xuất nhập khẩu

Đại học

Không yêu cầu

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
nhân viên chứng từ hàng nhập

Công ty Cổ phần giao nhận quốc tế INTERLOGISTICS
(từ 05/2018 đến 07/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
Hàng Hải/Vận tải biển

6-10 triệu

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Kỹ năng thuyết trình
- Khả năng giao tiếp và thiết lập mối quan hệ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lâm Xuân Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phú Quyết
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kim Tuyến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lợi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Huyền
Hải Phòng