Thông tin ứng viên


Vũ Hữu Hậu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/03/1991
 Lượt xem: 53    Cập nhật ngày: 31/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


IT Phần mềm, phần cứng mạng

Trung cấp

5 năm

IT phần cứng, phần mềm
+ sử lý các lỗi máy tính máy in thiết bị văn phòng
+sử lý lỗi hệ thống Camera nhà máy
+Hộ trợ sửa lỗi phần mềm chạy cho máy trong sản xuất

Vietmei
(từ 05/2023 đến 05/2024)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

12-15 triệu

2013-2016:Nhân viên hệ thống, Phát hiện thông báo lỗi CCTV nhà máy
2017-2023:+ Sửa chữa máy tính, máy in, máy văn phòng
+ Lắp đặt hệ thống camera cho nhà xưởng, nhà dân văn phòng
2023-2024:+ sử lý các lỗi máy tính máy in thiết bị văn phòng
+sử lý lỗi hệ thống Camera nhà máy
+Hộ trợ sửa lỗi phần mềm chạy cho máy trong sản xuất

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thành Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Thế Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đăng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Công Tuệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Trung Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngân
Chưa cập nhật.