Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Đại

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/12/1989
 Lượt xem: 315    Cập nhật ngày: 26/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư

Cao đẳng

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Hàng hải, vận tải biển
QA- QC, thẩm định, giám định

10-20 triệu

2014-2019 làm việc cho công ty tàu biển inlaco Sài Gòn
2019-2023 làm việc cho công ty Inox phoenixa

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Duy Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Thuỷ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Diễm Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ An Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thị Thu Thuỷ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Ngọc Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Trang Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐỖ NGỌC HẢO PHƯƠNG
Hải Phòng