Thông tin ứng viên


Nguyễn Đăng Nam

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 10/06/1999
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 21/03/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


IT Helpdesk

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

10-12 triệu

Tinh thần làm việc nghiêm
túc.
• Chịu được áp lực trong công
việc.
• Có kỹ năng sử dụng máy
tính và internet linh hoạt để
hỗ trợ công việc tốt nhất

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Thế Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đăng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Công Tuệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Trung Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Anh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Đình Tuấn Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Duy Việt Anh
Hải Phòng