Thông tin ứng viên


Lê Trung Đức

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hà Nội - Sinh ngày: 03/04/1999
 Lượt xem: 481    Cập nhật ngày: 12/03/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư điện

Đại học

Không yêu cầu

Điện, điện tử, điện lạnh

Makihome
(từ 03/2020 đến 10/2021)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh
Hàng hải, vận tải biển
Sản xuất, vận hành sản xuất

10-20 triệu

kỹ năng văn phòng cơ bản
Autocad
Kỹ năng làm việc nhóm
TOIEC 600

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn trọng Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Thị Kim Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Trường Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liễu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lưu Thùy Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quốc Mạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Mạnh Hùng
Hải Phòng