Thông tin ứng viên


Nguyễn Đức Quân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 12/04/1985
 Lượt xem: 231    Cập nhật ngày: 23/02/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý các thiết bị văn phòng, mạng máy tính

Đại học

1 năm

IT phần cứng, phần mềm
quản lý các thiết bị văn phòng, mạng máy tính,

xây dựng công nghiệp mỏ - tổng đông bắc
(từ 02/2011 đến 02/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính, viễn thông
Điện, điện tử, điện lạnh
IT phần cứng, phần mềm

10-10 triệu

nhanh nhẹn, trung thực, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Mạnh Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Việt Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đăng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Công Tuệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Trung Đức
Hà Nội
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lã Đức Thịnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trình
Hải Phòng