Thông tin ứng viên


Phạm Ngọc Hải

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 11/06/1999
 Lượt xem: 89    Cập nhật ngày: 05/07/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Kỹ thuật viên

Đại học

1 năm

IT phần cứng, phần mềm

TC Platform
(từ 11/2022 đến 07/2023)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

0-10 triệu

Developer 1 năm kinh nghiêm
UI/UX desiginer figma
Ngôn ngữ sử dụng PHP laravel

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thành Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Thế Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đăng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Công Tuệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Trung Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngân
Chưa cập nhật.