Thông tin ứng viên


Đào Trung Phương

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/04/2000
 Lượt xem: 257    Cập nhật ngày: 19/02/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên IT

Đại học

1 năm

IT phần cứng, phần mềm
Nhân viên lập trình phần mềm, phát triển website, sửa lỗi, cải tiến, tạo mới tính năng trên web, phân tích dữ liệu

Công ty công nghệ Viindoo
(từ 10/2022 đến 03/2024)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

8-9 triệu

- Ngôn ngữ
English - Normal
- Ứng dụng
Photoshop, Capcut, Word, Excel,
Powerpoint,...
- Ngôn ngữ lập trình
Python, Html - Css, Odoo, Java,
C++, C#, JS,...

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Đăng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Công Tuệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Trung Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Anh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Đình Tuấn Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Duy Việt Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
TRƯƠNG CÔNG CƯỜNG
Hải Phòng