Thông tin ứng viên


Lương Trần Linh Hương

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/05/1986
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 01/06/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán tổng hợp, bán hàng

Cao đẳng

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán tổng hợp, bán hàng

Công ty TNHH TM và XNK Minh Tâm
(từ 06/2023 đến 06/2023)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

Kế toán tổng hợp, bán hàng và công việc nội bộ khác

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van tan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Diễm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Đăng Bắc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Khánh Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Mai
Chưa cập nhật.