Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/07/1999
 Lượt xem: 48    Cập nhật ngày: 01/06/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán nội bộ
- Theo dõi, đối chiếu công nợ mua hàng với nhà cung cấp.
- Kế hoạch thanh toán .
- Theo dõi, đối chiếu Nhập- Xuất- Tồn vật tư hàng hóa trong kho.
- Nhập phiếu mua hàng, các đơn xuất bán hàng trên phần mềm.
- Cân đối kho. Tính giá thành sản xuất.
- Giao dịch ngân hàng.
- Lập phiếu thu, chi; báo cáo quỹ.
Kế toán hỗ trợ thuế
- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo quy định.
- Kiểm tra và đảm bảo tính pháp lý, hợp lý, chính xác của chứng từ.
- Hạch toán các nghiệp vụ thuế, hoàn thiện chứng từ, sổ sách hợp lý hợp lệ.
- Lập bảng lương, bảng chấm công thuế, bảo hiểm xã hội.
- Xuất hoá đơn, cân đối kho, tính giá thành sản xuất.
- Chuẩn bị tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thuế.
- Hỗ trợ lên tờ khai thuế.

Công ty TNHH Livas Vina
(từ 01/2021 đến 05/2023)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

10-11 triệu

Kế toán nội bộ
- Theo dõi, đối chiếu công nợ mua hàng với nhà cung cấp.
- Kế hoạch thanh toán .
- Theo dõi, đối chiếu Nhập- Xuất- Tồn vật tư hàng hóa trong kho.
- Nhập phiếu mua hàng, các đơn xuất bán hàng trên phần mềm.
- Cân đối kho. Tính giá thành sản xuất.
- Giao dịch ngân hàng.
- Lập phiếu thu, chi; báo cáo quỹ.
Kế toán hỗ trợ thuế
- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo quy định.
- Kiểm tra và đảm bảo tính pháp lý, hợp lý, chính xác của chứng từ.
- Hạch toán các nghiệp vụ thuế, hoàn thiện chứng từ, sổ sách hợp lý hợp lệ.
- Lập bảng lương, bảng chấm công thuế, bảo hiểm xã hội.
- Xuất hoá đơn, cân đối kho, tính giá thành sản xuất.
- Chuẩn bị tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thuế.
- Hỗ trợ lên tờ khai thuế.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van tan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Diễm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Đăng Bắc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Khánh Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Mai
Chưa cập nhật.