Thông tin ứng viên


MAI THỊ THU THỦY

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/10/1993
 Lượt xem: 30    Cập nhật ngày: 11/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

4 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Cập nhật & cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng
khi có yêu cầu
-Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán,
thanh tra kiểm tra
-Đưa ra những đề xuất & kiến nghị các biện pháp khắc phục cũng như cải
tiến trong công tác kế toán tại doanh nghiệpt ế t o g cô g tác ế toá tạ doa g ệp
-Cẩn thận lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
- Giúp kế toán trưởng làm báo cáo phân tích hoạt động kinh tế của đơn vị
-Check kiểm tra & đối chiếu, tổng hợp số liệu chi tiết giữa các bộ phận
trong DN
-Check kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các phần hành
hoặc đơn vị
-Check kiểm tra đối chiếu & cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết với số liệu
kế toán tổng hợp
-Check kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ xem có đúng & hợp lý với các báo
cáo chi tiết hay không
-Thực hiện hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi
lên báo cáo tài chính
-Chỉ dẫn cách xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán thực hành cho các
bộ phận, phần hành liên quan
-Thực hiện làm báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí
-Thực hiện làm báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm & các báo
cáo giải trình chi tiết khác
-In ấn sổ chi tiết & sổ tổng hợp
–Tổng hợp theo doanh nghiệp cũng như theo đúng quy định
-Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
-Thực hiện thống kê & tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu -Cần đối
chiếu kiểm tra những bút toán nội sinh với các bộ phận, phần hành liên
quan
-Cần phải theo dõi, phân tích & đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản
công nợ
-Đưa ra đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo & mẫu biểu báo cáo phù
hợp
-Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ
trong đơn vị.

CÔNG TY CỔ PHẦN IBS LISEMCO
(từ 11/2021 đến 03/2023)

Phó phòng

Phó phòng

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

1-2 triệu

Trong vòng 2 năm tới, tôi muốn tiếp tục trau dồi kinh nghiệm ở vị trí kế toán
tổng hợp và đạt được chứng chỉ đại lý thuế . Đồng thời, tôi sẽ không ngừng
hoàn thiện mình bằng việc liên tục cập nhật những phần mềm kế toán mới
nhất phục vụ công việc, tiến tới nâng cao bản thân mình hơn để giữ chức vụ
kế toán trưởng. Là người có hiểu biết về thuế và các quy định của pháp luật
đối với thuế doanh nghiệp, thuế người lao động. Tôi mong muốn có thể tiếp
tục phát huy những gì bản thân đã tích lũy được trong một môi trường
chuyên nghiệp và trở thành nhân sự nòng cốt, gắn bó lâu dài với công ty

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thủy
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị My
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Trần Linh Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Bảo Châu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bui Thi Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Vân Anh
Hải Phòng