Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 18/08/2000
 Lượt xem: 64    Cập nhật ngày: 28/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Kế toán

Đại học

Không yêu cầu

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ViviDoo
(từ 10/2022 đến 03/2023)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-9 triệu

Chăm chỉ - Nghiêm túc - Có trách nhiệm
Tốt nghiệp Cử nhân Kế toán loại Giỏi (TBC: 3.36/4.0)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thủy
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị My
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Trần Linh Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Bảo Châu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bui Thi Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Vân Anh
Hải Phòng