Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Tâm

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Nam Định - Sinh ngày: 05/12/1998
 Lượt xem: 63    Cập nhật ngày: 07/02/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
QA- QC, thẩm định, giám định
Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

8-10 triệu

- Đọc, hiểu bản vẽ kết cấu thép
- Đọc hiểu về các tiêu chuẩn kỹ thuật như vật liệu, tiêu chuẩn hàn
- Sử dụng được các phầm mềm Solidwork, Autocad 2D, Word, Excel, Power Point.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Duy Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thị Huê
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Trung Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Minh Chiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Đức Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Huy Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đặng Lữu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
VŨ VĂN THỊNH
Chưa cập nhật.