Thông tin ứng viên


Bùi Hải Ninh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/06/2001
 Lượt xem: 46    Cập nhật ngày: 10/02/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên chứng từ

Đại học

Không yêu cầu

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
hỗ trợ giáo viên trong giờ học

trung tâm tiếng anh Ishare
(từ 05/2021 đến 08/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

3-8 triệu

trợ giảng tiếng anh

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyen Thi Kieu Ngan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Cẩm Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thị Quyền Quí
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Kim Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Hải Ninh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trung Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Minh Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Thảo
Hải Phòng